Hakkımızda

“Mimarlık doğanın bir parçasıdır. Doğayı hissederek, çevresiyle bütünleşen, malzemenin sesine kulak veren, yaşayış biçimlerini mekana aktaran, mekanın ruhunu kullanıcısının ruhunda eriten bir mimarlık hayalimiz var. Amacımız sınırları zorlayan, akıcı, bütünsel, zamanın ötesine açılan bir pencere yaratmaktır. Tüketilen değil, değişen, dönüşen, gelişen bir mimarlık hayalimiz var…”

ART’N DRAFT

2018 yılında Ankara’da Dilek AĞA tarafından kurulmuştur. Mimarlık alanında hizmet vermektedir. Konsept ve uygulama safhalarında projeler çözümsel ve yenilikçi bir görüşle ele alınmaktadır. Günümüz teknolojisi ve gündemini takip ederek, malzemeyi tanıyarak çalışmaktadır.

Art’n Draft ayrıca binalardaki yangın güvenlik önlemleri konusunda mimar dokunuşuyla projeler hazırlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası yangın kodlarına uygun olarak hazırlanan yangın projelerinde, tasarımcıyla aynı kaygıları taşıyarak, mimari bakış açısıyla incelemeler yapılmakta ve çözümler üretilmektedir.

DİLEK AĞA

2012 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra büyük ölçekli ve prestijli çeşitli projelerde belediye sunum, avan proje ve uygulama safhalarında yaklaşık 4 yıl çalışmıştır. 2015 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Bölümü’nden “Karma Kullanımlı Yüksek Binalarda Yangın Güvenlik Önlemleri” adlı tezi ile yüksek lisansını tamamlamıştır. Tez, dünyada konu hakkında yapılan ilk bilimsel çalışma niteliği taşımaktadır. Binalardaki yangın güvenlik önlemleri ile ilgili çalışmalarını ve ilgisini, profesyonel iş hayatına da taşıyarak Türkiye’nin önde gelen yangın danışmanlık firmalarından birinde pek çok ulusal ve uluslararası projede ekip üyesi ve dizayn grup şefi olarak görev almıştır.

YUNUS EMRE AĞA

2010 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çanakkale Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2016 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde mimarlık eğitimini tamamlamıştır. Mimarlık eğitim hayatı da dahil olmak üzere çeşitli firma ve projelerin mimari tasarım, detaylandırma, uygulama safhaları ve 3D görselleştirme çalışmalarında yer almıştır.